Lahjat ja edustaminen – mitä pitää tietää?

Voit lukea varsinaisen uutiskirjeen eli kuvitetun version teksistä tästä linkistä

Mitä kaikkea pitääkään tietää ja muistaa lahjoihin ja edustamiseen liittyen?
Kuka päättää lahjoitusten antamisesta?
Mitä lisäselvityksiä on annettava?
Entä verotus?

Lahjat ja lahjoitukset liiketoiminnan edistämiseen edustuskulujen osalta vaatii lisäselvityksiä, jotta kulu verotuksessa hyväksytään vähennettäväksi. Lahjat ja rahansiirrot hyväntekeväisyyteen eivät edistä yhtiön liiketoimintaa.

Lahjat ja lahjoitukset liiketoiminnan edistämiseen

 

Henkilökunnalle annetut lahjat

Henkilökunnalle annetut lahjat ovat aina vähennyskelpoisia tuloverotuksessa, joko palkkana tai liiketoiminnan muuna kuluna. Jos esinelahja on arvoltaan ”liian suuri” tai kyseessä on minkä tahansa suuruinen rahalahja, se on katsottava palkaksi. Tavanomaiset lahjat ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia. Sen sijaan arvonlisäverotuksessa lahjojen katsotaan tulevan yksityiseen kulutukseen ja ne ovat siten vähennyskelvottomia. Lue lisää henkilökuntalahjoista

Asiakaslahjat

Asiakkaille annetuttujen lahjojen ja edustamisen verotuksen vähennyskelpoisuus riippuu lahjan tai tarjoilun tarkoituksesta. Onko lahja annettu tai edustaminen tapahtunut edustamistarkoituksessa vai mainos- tai suhdetoiminnan tarkoituksessa?

Edustamistarkoituksessa annetut lahjat ja tarjoilut ovat yksilöllisesti valittuja, tavanomaista arvokkaampia. Edustus ja edustusmenot ovat toimintaa ja menoja, joilla tavoitellaan oman liiketoiminnan edistämistä ja myyntituloja. Edustuskulut ovat tuloverotuksessa 50 % vähennyskelpoisia, mutta arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta ei ole lainkaan. Edustuskulujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, että tositteesta käy selkeästi ilmi kenelle lahja tai tarjoilu on annettu (yritys ja henkilön nimi), sekä miten kulu on liittynyt yrityksen liiketoimintaan (esim. joululahja).
Mainos- ja suhdetoimintatarkoituksessa annetut lahjat ovat kokonaan vähennyskelpoisia sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen massalahja, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena useille vastaanottajille. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai liiketunnus. Esimerkiksi intressitahoille annetut saman arvoiset joululahjat, tavanomaiset kukkatervehdykset ym. vastaavat vähäiset lahjat ovat suhdetoimintaan liittyviä lahjoja. Lue lisää asiakas- ja mainoslahjoista

 

 

Lahjoitukset, jotka eivät edistä liiketoimintaa

 

OYL 13 luvun 8 § Lahjoitussäännös

Lahjoituksia pidetään lähtökohtaisesti voiton käyttönä, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoista. Lahjoitussäännös ei kuitenkaan rajoita yhtiön oikeutta käyttää varoja sellaisiin mainoslahjoituksiin tai jonkin tapahtuman sponsorointiin tai vastaaviin, joista voidaan katsoa olevan yhtiölle ainakin välillistä hyötyäYhtiökokous päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

 

Poikkeukset vähennyskelvottomuuteen

Yhteisöjen TVL 57 § lahjoitukset.  Lahjoitukset tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistäviin tarkoituksiin ovat tietyin edellytyksin vähennyskelpoisia yhteisöille (osakeyhtiöt).

Lahjoitukset yleishyödylliseen paikalliseen tarkoitukseen – sponsoroinnit.  Arvoltaan vähäiset raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhdetoiminnan luonteisiksi menoiksi, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 € lahjoituksensaajaa kohti.
Lue lisää