Tilinpäätöstasoiseen kirjanpitoon sisältyy myös mm. poistot, lomapalkkavelat ja työnantajamaksut, jotka usein saattavat unohtua yrittäjältä. Autamme yrityksesi raporttien ja lukujen tulkinnassa, jotta sinä yrittäjänä saat parhaan hyödyn irti niistä.

YHTEISTYÖ on voimaa. Kun yritys ja tilitoimisto käyttävät yhdessä samaa ohjelmistoa, saadaan työnjakoa, käyttöoikeuksia ja vastuita määritettyä tapauskohtaisesti. Molemmilla on pääsy samoihin tietoihin, joten myös neuvonta ongelmatilanteissa on helppoa. Yrittäjänä helpotat yhteistyötä ja reaaliaikaisuutta esimerkiksi kuvaamalla ostokuittisi mobiiliapilla heti ostoksen jälkeen – ja huiskis, kuitti sujahtaa suoraan kirjanpitäjälle.

Sähköisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet säästävät työaikaa ja kustannuksia niin asiakkaalta kuin tilitoimistoltakin. Ideana on toimia tehokkaasti kustannukset minimoiden. Asiakas voi valita tehtävistä ne jotka hän hallitsee. Sinun ei tarvitse olla kirjanpidon ammattilainen. Saat aina apua tilitoimistosta.

Tilitoimisto hoitaa pääsääntöisesti:

  • Konekielisten tiliotteiden päivittäisen noutamisen ja siirrot kirjanpitoon: Sinun ei tarvitse käyttää aikaasi tositteiden järjestelyyn tiliotteisiin tilitoimistolle.
  • Reskontrakuittaukset päivittäin: Tiedät myyntisaatavasi ja kassatilanteesi automaattisesti joka päivä ilman että joudut ne itse selvittämään.
  • Toimitamme kausiveroilmoitukset verohallinnolle sähköisesti.
  • Saat pankkiliikenteeseesi kausiveron maksutiedot täytettynä.
  • Saat meiltä kuukausittain graafiset raportit sähköiselle työpöydällesi.

Asiakas hoitaa pääsääntöisesti:

  • Laskujen maksaminen (jollei ulkoistettu tilitoimistolle)
  • Toimittaa sähköpostilla tai postitse tilitoimistolle paperiset pankkikorttikuitit ja ostolaskut, mikäli ne eivät ole sähköisessä muodossa.
  • Mahdollisuus seurata päivittäin reaaliaikaisesti kassatilannetta ja saatavia.