Yrittäjävähennys 5 % elinkeinotoiminnan tuloksesta

Yrittäjävähennys koskee ainoastaan luonnollisia henkilöitä, jotka saavat elinkeinotuloa, maatalouden tuloa, metsätalouden tuloa.  Käytännössä yrittäjävähennyksen voi siis saada toiminimistä, avoimista- tai kommandiittiyhtiöistä. Osakeyhtiömuodossa toimintaansa harjoittavat eivät saa vähennystä.

Vähennys tarkoittaa sitä, että elinkeinotoiminnan tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Eli verotuksessa 5 prosenttia olisi yrittäjälle täysin verovapaata tuloa, ja loput tuloksesta jaettaisiin pääoma- ja ansiotuloksi.  Vähennyksellä pyritään kannustamaan yritystoiminnan harjoittamiseen.