Yrittäjän työterveyshuolto – järjestäminen on vapaaehtoista

Mitä yrittäjän työterveyshuoltoon kuuluu?

Yrittäjän työterveyshuollosta aiheutuneiden kustannusten vähentäminen verotuksessa

Yrittäjän työterveyshuolto laajentui työterveyshuoltolain muutoksella 1.1.2006. Nykyisin yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon. Sen järjestäminen on vapaaehtoista. Työterveyshuollon voi hankkia kunnallisesta työterveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalta työterveyshuollon ammattihenkilöltä. Lisäksi yrittäjä voi halutessaan hankkia yleislääkäritasoisen sairaanhoidon osana työterveyshuoltoa.

Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Työterveyshuollon järjestämisestä tulee olla kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma. Ne ovat edellytyksiä myös korvauksen saamiselle.

Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kansaneläkelaitoksen korvaamaan työterveyshuoltoon. Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kansaneläkelaitos ei ole korvannut.

Perinteisesti osakeyhtiöissä/ay/ky on verovapaaksi henkilökuntaeduksi katsottu perussäännön mukaisesti työnantajan järjestämä työterveydenhuolto. Verovapauden edellytyksenä näissä on, että etu kohdistuu koko henkilökuntaan ja on luonteeltaan sekä tavanomainen että kohtuullinen.