Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse YTJ:stä – ei enää erillistä verovelkatodistusta

Verovelkarekisterissä julkaistaan tieto verovelasta ja kausiveroilmoitusten laiminlyönnistä

Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei.

Jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää vähintään 10 000 euron verovelasta tai kausiveroilmoituksen laiminlyönnistä, ei asiakkaan tarvitse hankkia verovelkatodistusta tai todistusta verojen maksamisesta. Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse suoraan palvelusta.

Rekisterin tiedot päivittyvät automaattisesti

Verovelkamerkintä- tai tieto ilmoituspuutteista ei ole pysyvä. Tieto päivittyy verovelkarekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun maksu tai kausiveroilmoitus on saapunut Verohallinnolle. Koska rekisteri päivittyy automaattisesti, ei maksukuitin esittämisellä tai puhelinsoitolla Verohallintoon voi nopeuttaa rekisteritietojen päivittymistä.

Rekisterimerkintä poistuu myös silloin, kun asiakkaalle on tehty verovelkaa koskeva maksujärjestely.

Maksujärjestely estää julkaisun verovelkarekisterissä

Jos yrityksellä on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä. Tämä koskee kaikkia verovelkoja, joten myöskään maksujärjestelyn ulkopuolisista veroveloista tai kausiveroilmoitusten puutteista ei tule merkintää verovelkarekisteriin, niin kauan kuin maksujärjestely on voimassa.

Sen sijaan ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma ei estä verovelan julkaisemista verovelkarekisterissä.

Täytäntöönpanokielto vaikuttaa verovelkarekisterin tietoihin

Pelkkä verotusta koskeva muutoksenhaku ei estä merkintää verovelkarekisterissä. Jos verolle on muutoksenhaun yhteydessä määrätty täytäntöönpanokielto, verovelkarekisteriin merkittävästä verovelasta vähennetään se osuus, jota täytäntöönpanokielto koskee. Jos jäljelle jäävä verovelka edelleen ylittää 10 000 euron rajan, verovelasta tulee merkintä rekisteriin.

Yrityssaneeraukset ja velkajärjestelyt

Mikäli yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma tai elinkeinonharjoittajalle on vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, verovelkatietoa ei julkaista verovelkarekisterissä.