Veroilmoitusten jättöajat 2021

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä
Veroilmoitus 2020 on tarkastettava/korjattava 4.5., 11.5., 18.5.2021 mennessä

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4.2021 mennessä
Elinkeinoyhtymät 1.4.2021 mennessä
Maataloudenharjoittajat 1.4.2021 mennessä
Maatalousyhtymät  1.3.2021 mennessä
Metsätaloudenharjoittajat  1.3. tai 1.4. mennessä
Osakeyhtiöt – 4 kk tilikauden päätymisestä
Yhdistykset ja säätiöt – 4 kk tilikauden päättymisestä

 

 

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä

Veroilmoitus 2020 on tarkastettava/korjattava 4.5., 11.5., 18.5.2021 mennessä

Luonnollisille henkilöille esitäytetty veroilmoitus, tulee Omaveroon tarkastettavaksi maaliskuussa 2021.   Siitä näet Sinulle esitetyt tulot ja vähennykset  sekä verovuoden maksettavan veron määrän.  Esitäytetyssä verolomakkeessa on annettu eräpäivä, johon mennessä sinun on annettava puuttuvat ja korjatut tiedot, ja johon mennessä sen tulee olla myös perillä. Jos tiedot ovat oikein esitäytetyllä ilmoituksella, lomakkeelle ei tarvitse tehdä mitään. Korjaukset voit tehdä joko Omaverossa tai postitse verohallinnon erillisiä lomakkeita käyttäen.  Jos käytössäsi on sähköinen viranomaisasiointi eli Suomi.fi-viestit, saat verohallinnolta postia kun veroilmoituksesi on tarkastettavissa.

Verotuspäätös ja verotustodistus

Esitäytetyn veroilmoituksen mukana saat verotuspäätöksen ja verotustodistuksen, sekä mahdolliset jäännösveron maksulaput.  Jos Sinulla ei ole ollut korjattavaa verotukseesi, nämä ovat myös lopulliset.  Mikäli Sinulla on ollut vuokratuloja, luovutusvoittoja ym. tulet saamaan uuden verotuspäätöksen muuttunein tiedoin.

Mikäli olet elinkeinonharjoittaja tai yhtymän osakas, täydentyy tiedot näiltä osin vasta, kun yritystoiminnan veroilmoitukset on jätetty.  Ja tulet saamaan uuden verotuspäätöksen ja verotustodistuksen.

Ilmoita tietoja sitä mukaa kun tilanteesi muuttuu

Kun ilmoitat tietoja verohallintoon, valitse aina oikea vuosi, jonka tietoja ilmoitat.  Tietoja kannattaa ilmoittaa sitä mukaan kun niitä syntyy; voit hyvin ilmoittaa jo vuoden 2021 vähennystietoja.  Voit ilmoittaa Omaveron kautta kätevästi esim. kotitalousvähennykset, kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset ja tulonhankkimiskustannukset, luovutusvoitot- tai -tappiot, vuokratulot jne.

Verotuksen päättyminen

Nykyisin verotus päättyy touko- lokakuun välisenä aikana.  Voit ilmoittaa  muutoksia ja täydennyksiä veroilmoitukseesi aina siihen saakka kunnes verotuksesi päättyy.  Jos verotuksesi on jo päättynyt, ainoa vaihtoehto on tehdä oikaisuvaatimus.  Sen voit tehdä kätevästi omaverossa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4.2021 mennessä

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat:

  • esitäytetyn veroilmoitus sekä
  • elinkeinotoiminnan veroilmoitus

Molemmat veroilmoitukset annetaan samaan aikaan.

Elinkeinoyhtymät 1.4.2021 mennessä

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, ns. elinkeinoyhtymä, ei ole verotuksessa erillinen verovelvollinen, vaan sen tulolähteen tulos jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi.  Elinkeinoyhtymät jättävät oman veroilmoituksensa, jonka perusteella tulo jaetaan yhtiömiehille.

Maataloudenharjoittajat 1.4.2021 mennessä

Anna maatalouden veroilmoitus (lomake 2) viimeistään 1.4.2021. Anna viimeistään 1.4. myös muut tuloveroilmoitukset, esimerkiksi metsätalouden veroilmoitus ja täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Maatalousyhtymät  1.3.2021 mennessä

Maatalousyhtymät antavat veroilmoituksen 2Y viimeistään 1.3.2021.

Metsätaloudenharjoittajat  1.3. tai 1.4. mennessä

Mikäli olet metsätaloudenharjoittaja ja harjoitat myös maatilataloutta, veroilmoituksen jättöaika on 1.4.2021 mennessä. Mikäli harjoitat yksinomaan metsätaloutta joko henkilökohtaisesti tai metsäyhtymän kautta, on veroilmoitus annettava 1.3.2021 mennessä.

Osakeyhtiöt – 4 kk tilikauden päätymisestä

Osakeyhtiön ja osuuskunnan veroilmoitus on annettava sähköisesti.

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Yhdistykset ja säätiöt – 4 kk tilikauden päättymisestä

Siihen, onko yhdistyksen tai säätiön annettava veroilmoitus, vaikuttaa ainakin yhdistyksen ja säätiön yleishyödyllisyys.  Tarkista tästä!