Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä

Tavaroiden maahantuonti

Arvonlisäveron maksaminen

Tavaroiden maahantuonti on tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista.  Maahantuojan on oma-aloitteisesti laskettava maahantuonnin arvonlisävero ja ilmoitettava ja maksettava se Verohallinnolle.  Jos maahantuoja on yksityinen elinkeinonharjoittaja ja tavarat on maahantuotu liiketoimintaa varten, maahantuonnissa on käytettävä Y-tunnusta eikä henkilötunnusta.

Mikäli maahantuoja ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä,  tulli hoitaa maahantuonnin arvonlisäverotuksen.  Esimerkiksi silloin, kun maahantuoja on kuluttaja tai ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Maahantuonti ja Tulli-ilmoitus tullille

Tavara on tuontitullattava ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tavaran tuonnista EU:n ulkopuolelta kannetaan maahantuonnin arvonlisävero. Jos tavaraa tuodaan Suomeen EU:n alueelta toisesta jäsenmaasta, kyse on sisäkaupasta eikä silloin tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa tulleja.

Maahantuonti – alle 22 euron tavaroista arvonlisäverotonta

Nykyisin  vähäarvoisten, alle 22 euron tavaroiden maahantuonti on arvonlisäverotonta.   Tästä on haluttu päästä eroon, koska se on aiheuttanut haittaa kilpailuneutraliteetissa.  EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten on ollut mahdollista myydä tuotteita ilman arvonlisäveroa ja rekisteröitymisvelvoitetta, kun taas jos vastaavan tuotteen ostaminen kotimaasta on aina arvonlisäverollista.

Uusi tuontijärjestelmä 1.7.2021

1.7.2021 vähäarvoisten tavaroiden maahantuontiin tulee 150 euron tavaralähetyksen raja.  Se tarkoittaa, että myyjä raportoi ja maksaa B2C myynnin arvonlisäveron 150 euroon saakka uuden tuontijärjestelmän Import One Stop Shop (IOSS) kautta.  Tavaroiden etämyynti kuluttajille voi tuontijärjestelmässä tapahtua myös sähköisen markkinapaikan kautta.

Tietyissä tilanteissa myyjän on nimettävä välittäjä, joka antaa veroilmoitukset ja maksaa verot myyjän nimissä ja puolesta.

Rekisteröityminen tuonnin erityisjärjestelmään

Rekisteröityminen tuonnin erityisjärjestelmään on vapaaehtoista. Rekisteröintihakemuksen voi tehdä OmaVerossa.  Tuontijärjestelmän verokausi on kalenterikuukausi. Ilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään verokautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Maahantuotavat tavarat on aina tulliselvitettävä. Kun tuontijärjestelmää ei käytetä, tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

 

Lue lisää:  Verkkokauppa EU-maiden kuluttajille helpottuu 1.7.2021

Tullilaskuri

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä