Sosiaalivakuutusmaksut – Palkan sivukulut 2021

Sosiaalivakuutusmaksut 2021

Sosiaalivakuutusmaksut ovat työntekijän palkanmaksun lisäksi työnantajan maksettavaksi tulevia palkansivukuluja.  Sosiaalipalkkojen maksut ovat lomista, arkipyhistä ja muista vapaista maksettavia korvauksia.

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

YHTEENSÄ

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent.sotu)
16-67 vuotiaille maksetusta palkasta

1,53 %

1,53 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu  sis. 16-67 vuotiaille ennakonpidätysprosenttiin.  Palkkanauhalla informatiivinen tieto päivärahamaksusta.
– päivärahamaksu vähint. 14.766 euron palkka- ja yrittäjätulosta

-päivärahamaksu yrittäjät + lisärahoitusosuus
-sairaanhoitomaksu palkansaajat
– sairaanhoitomaksu yrittäjät

 

1,36 %

0,19 %

Työttömyysvakuutusmaksu 17-65 vuotiaat
Palkkasummasta enint. 2.169.000 € asti
2.169.000€ ylittävästä palkkasumman osasta
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu

0,50 %
1,90 %
0,50 %

1,40 %
1,40 %
0,65%

1,9 %
3,3 %
1,15 %

Tapaturmavakuutusmaksu (mikäli palkat yli 1200€/v)
EI IKÄRAJOJA!
Maksuun vaikuttaa mm. palkat ja työn riskit (0,3-7%)
Keskim. rak.ala n. 5,6%, maanrak.ala 3,6%

0,70 %

0,70 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu

0,07 %

0,07%

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT – MAKSUA ALENTAVAT MAHDOLLINEN ASIAKASHYVITYS JA HOITOKUSTANNUSALENNUS. 

 • Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 61,37 €/kk.
 • 68-vuotiaat eivät maksa, eikä heille kerry eläkettä.
 • Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8790 €/6 kk

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

YHTEENSÄ

 • Tyel 17-52-vuotiaat
 • Tyel 53-62-vuotiaat
 • Tyel 63-67-vuotiaat

17,65 %
16,15 %
17,65 %

7,15 %
8,65 %
7,15 %

24,80 %
24,80 %
24,80 %

YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSU – MAKSU MÄÄRITELLÄÄN % TYÖTULOSTA. ALOITTAVAN YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUUN VOI SAADA 48 KUUKAUDELTA ALENNUSTA

 • YEL 18-52-vuotiaat, norm
 • YEL 53-62-vuotiaat, norm
 • YEL 63-67-vuotiaat, norm

24,1 %
25,6 %
24,1 %

 • YEL 18-52-vuotiaat, aloittava
 • YEL 53-62-vuotiaat, aloittava
 • YEL 63-67-vuotiaat, aloittava

18,80 %
19,97 %
18,80 %

 • YEL-työtulon alaraja, €/vuosi
 • YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
 • Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään

8.063,57 €/v
183.125 €/v

13.247,00 €/v

Palkkojen sivukulut keskimäärin työnantajalle: 20,45% Sv-maksu 1,53%, tyel 17,65%,
tapaturmavakuutus 0,70%, ryhmähenkivakuutus 0,07% ja työttömyysvakuutus 0,5%

Sosiaalipalkat keskimäärin (maksettavat ei-työssäoloajan palkat): 25,26% Lomapalkat- ja rahat 15%, arkipyhäkorvaukset n. 8pv 2,66%, pekkaskorvaukset 3,6%, sairaspäivät, koulutukset ym. 4%

Verovapaat kilometrikorvaukset 2021
Verovapaat päivärahat ja ateriakorvaukset 2021
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista 2021