Sosiaalivakuutusmaksut – Palkan sivukulut 2019

Sosiaalivakuutusmaksut 2019

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

YHTEENSÄ

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent.sotu)
16-67 vuotiaille maksetusta palkasta

0,77 %

0,77 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Ei peritä palkasta, vaan sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.  Palkkanauhalla informatiivinen tieto päivärahamaksusta.
– päivärahamaksu palkansaajat
-päivärahamaksu yrittäjät + lisärahoitusosuus
-sairaaanhoitomaksu palkansaajat
– sairaanhoitomaksu yrittäjät

1,54 %
1,77 %
0,00 %
0,00 %

Työttömyysvakuutusmaksu 17-65 vuotiaat
Työttömyysvakuutus 2.086.500€ (palkat em. asti)
Työttömyysvakuutus yli 2.086.500€ palkkasummasta
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu

0,50 %
2,05 %
0,50 %

1,50 %
1,50 %
0,78%

2,0 %
3,55 %
1,28 %

Tapaturmavakuutusmaksu (mikäli palkat yli 1200€/v)
EI IKÄRAJOJA!
Maksuun vaikuttaa mm. palkat ja työn riskit (0,3-8%)
Keskim. rak.ala n. 5,6%, maanrak.ala 3,6%

0,80 %

0,80 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu

0,07 %

0,07%

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT – MAKSUA ALENTAVAT MAHDOLLINEN ASIAKASHYVITYS JA HOITOKUSTANNUSALENNUS. 

 • Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €/kk.
 • 68-vuotiaat eivät maksa, eikä heille kerry eläkettä.
 • Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8502 €/6 kk

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

YHTEENSÄ

 • Tyel 17-52-vuotiaat
 • Tyel 53-62-vuotiaat
 • Tyel 63-67-vuotiaat

18,45 %
16,95 %
18,45 %

6,75 %
8,25 %
6,75 %

25,20 %
25,20 %
25,20 %

YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSU – MAKSU MÄÄRITELLÄÄN % TYÖTULOSTA. ALOITTAVAN YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUUN VOI SAADA 48 KUUKAUDELTA ALENNUSTA

 • YEL 18-52-vuotiaat, norm
 • YEL 53-62-vuotiaat, norm
 • YEL 63-67-vuotiaat, norm

24,1 %
25,6 %
24,1 %

 • YEL 18-52-vuotiaat, aloittava
 • YEL 53-62-vuotiaat, aloittava
 • YEL 63-67-vuotiaat, aloittava

18,80 %
19,97 %
18,80 %

 • YEL-työtulon alaraja, €/vuosi
 • YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
 • Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään

7.799,37 €/v
177.125,00 €/v

12.816,00 €/v

Palkkojen sivukulut keskimäärin työnantajalle: 20,59% Sv-maksu 0,77%, tyel 18,45%,
tapaturmavakuutus 0,80%, ryhmähenkivakuutus 0,07% ja työttömyysvakuutus 0,5%

Sosiaalipalkat keskimäärin (maksettavat ei-työssäoloajan palkat): 25,26% Lomapalkat- ja rahat 15%, arkipyhäkorvaukset n. 8pv 2,66%, pekkaskorvaukset 3,6%, sairaspäivät, koulutukset ym. 4%