Kassavirtaennusteet 12 kk eteenpäin

Kassasuunnittelu

Rullaava kuukausittainen kassavirtalaskelma 12 kk eteenpäin, on ennuste tulevaisuuteen.   Ennen kuin voi ennustaa tulevaisuutta, tässä laskelmassa käyttäisin pohjana tietoja mitä menneisyydessä on tapahtunut.   Tästä saadaan osviittaa siihen, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti muuttujat huomioiden tulee tapahtumaan.  Kuukausittaiset tuloslaskelmat ja lainojen lyhennyssuunnitelmat ovat tähän hyvä apu.  Ja kiinteät tulot ja menot saadaan ennusteeseen hyvinkin tarkasti.

Päivittäinen maksuvalmiuden säilyttäminen on yritykselle tärkeätä.  Rahat eivät laskemalla lisäänny, eikä sopimalla maksupidennyksiä toimittajien laskuihin.  Lasku tai velka on aina maksettava. Mitä myöhemmin eräpäivän jälkeen laskun tai velan maksaa, sitä kalliimmaksi se tulee. Mitä tapoja ja työkaluja on hallita rahan riittävyyttä? Tilanteen hallinta ja tietoisuus mistä heikko maksuvalmius johtuu ovat tärkeitä.    Keinoja maksuvalmiuden hallintaan on esim. pyritään nopeuttamaan tilausten toteutumista, nopeutetaan tavaran toimitusta ja laskutusta, tehostetaan saatavien perintää, ostolaskujen maksuehtojen pidennyksistä sopiminen, projektitoimituksissa ennakkomaksujen ajoitus,   ostojen järkeily, että ostolaskun eräpäivän koittaessa rahat laskun maksuun on tilillä.

Syynä voi olla epätasapaino lyhyt- ja pitkäaikaisissa veloissa.  Pitäisikö kenties käydä pankissa ja sopia lainojen lyhennyseristä uudelleen.  Lyhytaikaisen rahoitussuunnittelun päätökset vaikuttavat yrityksen toimintaedellytyksiin lyhyellä aikavälillä. Lyhytaikainen rahoitussuunnittelu koskee varastonhallintaa, myyntisaatavia, ostovelkoja, kassaa sekä lyhytaikaisia sijoituksia ja lainoja.

Rullaava kassavirtaennuste 12 kk eteenpäin (Excel – itse täytettävä)