Palvelujen Ulkomaankaupan arvonlisäverotukseen muutoksia 1.1.2010 alkaen

Palvelujen myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010. Palvelujen myyntimaasäännökset määrittelevät millä valtiolla on oikeus verottaa myynti.

  1. Aikaisemmin palvelujen myyntimaa oli myyjän kiinteä toimipaikka josta palvelu
    luovutettiin > myynnistä oli maksettava myyjän valtion alv
    (poikkeuksia oli jo tuolloin säännelty esim. immateriaalioikeuksien myyntiin)
  2. Nykyisin 1.1.2010 myyntimaa on ostajan kiinteä toimipaikka johon palvelu
    luovutetaan > ostajan valtion alv > Ostajalla käännetty verovelvollisuus (laskuun: ”Reverse Charge)

Ratkaise ensin myyntimaa – eli minkä maan arvonlisävero myynnistä on maksettava

Ostajan kiinteän toimipaikan määrittely on tärkeä! Mihin palvelu tosiasiassa luovutetaan? Kuka on palvelun tosiasiallisesti tilannut? Mihin lasku lähetetään? Ostajalla saattaa olla useita VAT tunnuksia. Myynnissä tulee käyttää sen maan VAT tunnusta jonne palvelu tosiasiallisesti luovutetaan. Ostajalla saattaa olla esim. Suomessa sivuliike ja siten suomessa arvonlisäverovelvollinen. Jos sopimukset kuitenkin on esim. Ruotsissa olevan emoyhtiön kanssa joka on palvelun tilannut ja palvelu katsotaan luovutetun tosiasiallisesti sinne, laskua ei saa lähettää Suomen arvonlisäverolla, vaan myyntiin sovelletaan Ruotsin valtion arvonlisäveroa ja VAT tunnusta ja käännettyä verovelvollisuutta.

Ratkaise kuka arvonlisäveron maksaa

Ratkaise suorittaako myyjä myynnistä arvonlisäveron. Onko myyjän rekisteröidyttävä kyseiseen maahan arvonlisäverovelvolliseksi. Vai soveltuuko myyntiin käännetty verovelvollisuus, jossa ostaja maksaa arvonlisäveron.

Kuluttajille myytyjen palvelujen osalta palvelut verotetaan yleissäännön mukaan edelleen myyjän sijoittautumisvaltiossa.

Lue lisää