Päivärahat ja ateriakorvaukset 2021

Edellytykset verovapaiden päivärahojen maksamiselle

Työmatka – tilapäinen matka varsinaisen työpaikan ulkopuolelle

Verovapaita päivärahoja voidaan maksaa työmatkan kestoajasta riippuen verohallinnon päätöksen mukaisesti.   Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle.  Mikäli palkansaajalla ei ole työn luonteen vuoksi varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.  Kodin ja työpaikan välinen matka ei ole tällainen työmatka.

Erityisen työntekemispaikan etäisyys

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta.  Verovapaita päivärahoja voidaan maksaa edellyttäen, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty.  Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 § Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika

2021 Päivärahan enimmäismäärä
euro

2020 Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha)

20

20
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

44

43
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

– vähintään 2 tunnilla

20

20
– yli 6 tunnilla

44

43

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahat 2021

Ateriakorvaukset

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä 2021 on 11 euroa.
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 22 euroa.

Lue lisää: Verovapaat kilometrikorvaukset

Tässä käyttöösi excel -matkalaskupohja: 2021 Matkalaskupohja – selite pidennetty