Osingot listaamattomista yhtiöistä – Osinko ja matemaattinen arvo

Osinkoverotus listaamattomista yhtiöistä

Osinkotulojen verotuksessa merkityksellisin veron määrään vaikuttava tekijä on osingon nostovuotta edeltävän vuoden yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo. Matemaattisen arvon voi tarkistaa verotuspäätöksestä.

  1. Jos jaettavan osingon määrä on 8 % tai vähemmän yhtiön matemaattisesta arvosta; ja osinkoa samalla jaetaan enintään 150.000 euroa, osingosta menevän veron määrä on 7,5 %.  Osinkoa nostettaessa 2017 on toimitettava ennakonpidätys 7,5 %, sekä annettava tieto ennakonpidätyksestä kausiveroilmoituksella.
  2. Jos jaettavan osingon määrä on 8 % tai vähemmän yhtiön matemaattisesta arvosta; ja osinkoa samalla jaetaan yli 150.000 euroa, tuon rajan yli menevältä osin veroa menee noin 27 %.  Osinkoa nostettaessa 2017 on toimitettava ennakonpidätys 27 %, sekä annettava tieto ennakonpidätyksestä kausiveroilmoituksella.
  3. Jos osingon määrä on yli 8 % yhtiön matemaattisesta arvosta, osingosta 75 % verotetaan ansiotulona.

Jos osinko on < 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta

Jos osinko on > 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta

Ja jaettava osinko on < 150.000 euroa. Ja jaettava osinko on > 150.000 euroa.  
25 % jaettavasta osingosta on veronalaista pääomatuloa. 85 % jaettavasta osingosta on veronalaista pääomatuloa. 75 % jaettavasta osingosta verotetaan ansiotulona.
Myös peitelty osinko verotetaan ansiotulona.
Esimerkki :
Osinkoa jaetaan 20.000 euroa: 

Pääomatulona verotetaan;
25%/20.000 =5.000 eur

Veron määrä;
30%/5.000 asti  = 1.500 eur

 

 

Ennakonpidätys 7,5 % toimitettava osinkoa nostettaessa.

Esimerkki:
Osinkoa jaetaan 200.000 euroa:

Pääomatulona verotetaan;
25%/150.000 =37.500 eur
85%/50.000= 42.500 eur, jolloin yhteensä pääomatulona verotetaan 80.000 euroa.

Veron määrä;
30%/40.000 asti ja ylittävältä osin 32 %. = 24.800 eur.
Ennakonpidätys 27 % toimitettava 150.000 euroa ylittävältä osingon osalta.

 

 Verojen määrä on progressiivinen ja riippuu muista ansiotulojesi määrästä.

Huomattava on myös, että jakaessasi osinkoa – osingon määrä ei ole yhtiölle vähennyskelpoista kuten palkan ollessa kyseessä. Ja jotta osinkoa voit jakaa, on yhtiön ensin maksettava tulostaan yhtiövero, joka 2014 alkaen on 20 %.