Metsänomistaja – arvonlisäverotus ja puun myynnin verotus

Metsänomistaja, jonka puunmyynti vuodessa (12 kk) jää alle 10.000 euroa

  • Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ei tarvitse ilmottautua
  • Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin voi vapaaehtoiseti hakeutua tuolloinkin.  Järkevää tuolloin on olla rekisterissä, jos ostaa metsänparannustöihin palveluita jotka sisältävät arvonlisäveron.  Ainoastaan tuolloin arvonlisäveron saa vähentää.

Metsänomistaja, jonka puunmyynti vuodessa (12 kk) ylittää 10.000 euroa

  • Metsänomistaja on velvollinen ilmoittautumaan oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti, kun tiedon puunmyyntitulon arvonlisäverorajan ylittyminen on tiedossa.

Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ajoissa on tärkeää, koska

  • metsänomistajalta peritään arvonlisävero takautuvasti riippumatta siitä oliko tämä rekisterissä vai ei
  • metsänostaja ei voi tilittää arvonlisäveroa myyjälle, mikäli tämä ei ole rekisterissä, koska hänellä ei ole vähennysoikeuttakaan
  • hankinnosta saa arvonlisäveron vähentää vain mikäli on rekisterissä

 

Metsätalouden puun myynnistä verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan

  • Puun myynnistä ostaja toimittaa aina ennakonpidätyksen.  Ennakonpidätyksen määrä (2017)  hankintakaupoissa 13 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta. Pystykaupoissa ennakonpidätyksen määrä on 19 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta.  Toimitettu ennakonpidätys ei ole puukaupan lopullinen vero.  Metsänomistaja maksaa metsätalouden puun myynnistä saadusta tuloksestaan (myynnit ./. hankinnat) tuloveroa kulloisenkin pääomatuloveroprosentin mukaan.  Vuonna 2017 30 % /34 % yli 30.000 euroa ylittävästä pääomatulosta.