Luontoisedut 2021

Luontoisedut – verohallinnon päätös 2021 luontoisetuarvoista

Luontoisedut, jotka saadaan työnantajalta verotetaan palkkatulona. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen  luontoisetujen arvosta.  Tästä artikkelista löydät infoa yleisimmistä käytössä olevista luontoiseduista.  Jos työsuhde-edun arvoa ei ole määritelty Verohallinnon päätöksessä, edun arvona pidetään käypää arvoa.  Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin palkanlaskennan yhteydessä luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Puhelinetu
Ravintoetu
Työsuhdematkalippu – verovapaata 3400 euroon asti vain  kohdennetulla maksuvälineellä
Polkupyöräetu – verovapaata 1200 euroon asti

Autoetu

Autoedun kuukausiarvo
Autoedun kuukausiarvon korottaminen verottajan toimesta
Täyssähköautojen verotusarvot – alennusta luontoisetuarvoon jopa 290 eur/kk

 

Puhelinetu

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,90 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,90 € ja enintään 10,90 €. Jos tämä määrä alittaa 6,90 € tai ylittää 10,90 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,18 € ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,14 € ateriaa kohden.

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,87 € ateriaa kohden.

Autoetu

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja maksaa autosta johtuvat kustannukset.  Auton köyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.  Vapaan autoedun ja käyttöedun kilometrikohtaisen arvon käyttäminen käyttökustannusten osuudesta edellyttää ajopäiväkirjaa tai luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä.

Autoedun kuukausiarvo

Autoedun arvo lasketaan auton käyttöönottovuoden mukaan määräytyvänä prosenttiosuutena auton uushankintahinnasta sekä siihen lisättynä kiinteänä kuukausiarvona tai senttimääränä kilometriltä.  Auton uushankintahinta saadaan automallin maahantuojalta, joka ilmoittaa  uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa olleen automallin yleisen suositushinnan vähennettynä 3400 eurolla.  Saatu arvo pyöristetään lähinnä olevaan alempaan 10 euroon. Autoon hankitut lisävarusteet otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä tavanomaisia talvirenkaita ja autopuhelinta lukuun ottamatta.  Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin se ylittää 850 euroa.  Työsuhdeauton latauslaite katsotaan lisävarusteeksi.

Autoedun kuukausiarvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

Auton Ikäryhmä Vapaa autoetu/kk – %-osuus auton uushankintahinnasta Käyttöetu/kk – %-osuus auton uushankintahinnasta
Ikäryhmä A:  2019-2021 käyttöön otetut autot 1,4%  + 270 €/kk tai 18 s/km 1,4 % + 105 €/kk tai 7 s/km
Ikäryhmä B: 2016-2018 käyttöön otetut autot 1,2 % + 285 €/kk tai 19 s/km 1,2 % + 120 €/kk tai 8 s/km
Ikäryhmä C: ennen -2016 käyttöön otetut autot 0,9 % + 300 €/kk tai 20 s/km 0,9 % + 135 €/kk tai 9 s/km

Autoedun kuukausiarvon korottaminen verottajan toimesta

Autoetua vahvistettaessa yksityisajoihin luetaan auton käyttäminen kodin ja työpaikan välisiin matkoihin.  Jos autoetuautolla vuoden aikana ajettujen yksitysajojen määrä ylittää 18.000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa.

Täyssähköautojen verotusarvot – alennusta luontoisetuarvoon jopa 290 eur/kk

Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvoa (prosenttiosuus uushankintahinnasta) alennetaan 170 eurolla kuukaudessa vuosina 2021-2025.   Alennettu verotusarvo koskee sekä käyttöetua että vapaata autoetua. Edellytyksenä on, että autoetuautona on nollapäästöinen eli täyssähköauto.  Myös auton perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 120 eur/kk tai 8 senttiä/kilometri.

 

Työsuhdematkalippu – verovapaata 3400 euroon vain kohdennetulla maksuvälineellä

Veroedun tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten. Työnantajan työntekijälleen antama vuonna 2021 enintään 3 400 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on palkansaajalle verovapaata tuloa.   Verovapaus koskee ainoastaan henkilökohtaisia matkalippuja, ei haltijakohtaisia arvolippuja.  Henkilökohtaiselle matkakortille ladattu arvolippu, vaikka tällä voitaisiin maksaa mukana matkustavan toisen  henkilön matka kelpuutetaan.

Työnantajan ei tarvitse selvittää todellisia matkakustannuksia, jos edun arvo on enintään 750 euroa.  Määrä vastaa asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta.  Tätä suuremman edun kohdalla työnantajan on selvitettävä palkansaajan todellisten matkakustannusten määrä.

Etua tarjotaan työntekijöiden käyttöön kohdennetulla maksuvälineellä.  Veroetujen saaminen edellyttää tiettyjen maksuvälineen käyttöön liittyvien edellytysten täyttymistä.  Maksuvälineen tarjoajan on huolehdittava kaikkien seuraavien edellytysten täyttymisestä:

  1. Maksuväline on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on voitava tunnistaa maksuvälinettä käytettäessä
  2. Maksuvälinettä voi käyttää vain laissa säädettyihin käyttökohteisiin.
  3. Palveluntarjoajaa koskevien edellytysten varmistaminen – maksuvälineen ja palveluntarjoajan sopimus ennenkuin työntekijä maksaa kohdennetulla maksuvälinellä
  4. Maksuvälinettä ei saa vaihtaa rahaksi eikä sillä maksettaessa saa antaa rahaa takaisin

Kohdennetusta maksuvälineestä ei  ole kyse silloin, kun työnantaja maksaa työntekijälle kuitteja vastaan korvausta hänen ostamistaan palveluista. Työnantajan maksama korvaus on tällaisessa tilanteessa aina kokonaisuudessaan työntekijän veronalaista palkkatuloa.

Luontoisedut – polkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetu molempien verovapaa enimmäismäärä yhteensä  on 3400 euroa.

Työsuhdematkalippuetu käsitellään palkkakirjanpidossa ja ilmoitetaan tulorekisteriin sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu annetaan.  Etu ilmoitetaan, vaikka työnantajan korvaama etu jäisi verovapaaseen  3400 euroon.  Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan tulorekisteriin omalla tulolajillaan.

Polkupyöräetu – verovapaata 1200 euroon asti

Työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1200 euroon asti.  Luontoisedut – polkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetu molempien verovapaa enimmäismäärä yhteensä  on 3400 euroa.

Työnantajan omistamasta polkupyörästä edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän hankintahinnan ja muiden käyttökustannusten määrästä.  Käyttökustannuksiksi laskettavien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 eur/kk.  Polkupyörään kiinteästi kuuluvat erikseen hankitut lisävarusteet kuten ajovalot, lukitus, nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo hankintahintaan.

Polkupyöräetu käsitellään palkkakirjanpidossa, vaikka työnantajan korvaama etu jäisi verovapaaseen  1200 euroon.

Lue lisää – Luontoisetujen hankkiminen kohdennetuilla maksuvälineillä

Lue lisää – Verovapaat henkilökuntaedut

Verohallinnon päätös vuoden 2021 verotuksen luontoisetuarvoista