Liikkeen- ja ammatinharjoittajan lisävähennykset (päivärahat)

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei saa nostaa työstään palkkaa. Hän ei saa nostaa myöskään työmatkoistaan kilometrikorvauksia eikä päivärahoja. 

Lisävähennys – verovapaa päiväraha. Palkansaaja saa verovapaita päivärahoja tietyin edellytyksin.  Samoin edellytyksin liikkeen- ja ammatinharjoittaja saa vähentää tilapäisen työmatkan elantokustannusten lisäyksestä veroilmoituksellaan lisävähennyksen. Poikkeuksena on, että lisävähennystä ei myönnetä ateriakorvauksen eikä yömatkarahan osalta ollenkaan. Päivärahojen aikavaatimusten; yli 6 tuntia ja yli 10 tuntia, sekä etäisyysvaatimuksen 15 kilometriä joko asunnosta tai varsinaiselta toimipaikasta riippuen kummasta matka tehty sekä 5 kilometriä molemmista, tulee täyttyä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on aina varsinainen työpaikka jossakin.  Se on joko myymälä, varasto, työpaja ja jollei ole muuta, niin liikkuvaa työtä tekevällä se on koti, jossa työmääräykset luetaan, tehdään tavaratilaukset, hoidetaan paperihommat. Kun liikkeen- ja ammatinharjoittaja lähtee elinkeinotoimintaan liittyvänä em. varsinaisesta työpaikastaan työmatkalle tilapäisesti tavanmukaisen toimialueensa ulkopuolelle, on tästä aina oikeus lisävähennykseen aika- ja etäisyysvaatimusten täyttyessä.

Mitä sitten tarkoittaa ”tilapäisesti”. Jos liikkeen- ja ammatinharjoittaja työskentelee yli kaksi vuotta samassa työkohteessa, kyse ei enää ole tilapäisestä matkasta, vaan asiakkaan työkohteesta muodostuu yrittäjälle tavanmukainen toiminta-alue. Kun tilapäisyyden raja 2 vuotta on ylittynyt, lisävähennystä ei enää voi saada.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja – erityisalan työntekijänä.  Erityisalalla päivärahan maksamisen edellytyksenä on yöpyminen vieraalla paikkakunnalla. Jos työntekijä ei yövy työmatkalla, hänellä on oikeus ainoastaan ateriakorvaukseen. On huomattava, että erityisaloja koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos henkilöllä on tilapäisten työkohteiden lisäksi myös varsinainen työpaikka.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liikkeen- ja ammatinharjoittaja saa lisävähennyksenä aina joko osapäivärahan tai kokopäivärahan, kunhan aika- ja etäisyysvaatimus, sekä tilapäisyyden edellytykset täyttyvät.  Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla ei siten ole erityisalojen päivärahan maksamisen edellytyksenä yöpymistä vieraalla paikkakunnalla, koska hänellä on aina varsinainen työpaikka jollei muualla, niin kotonaan.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan kannattaa siis päivittäin tehdä matkalaskut, jotta lisävähennykset voidaan verotuksessa tehdä.