Lahjat asiakkaille – edustuskulua vai mainoslahja?

Edustusmenot verotuksessa

Edustusmenojen vähennyskelpoisuutta on rajoitettu. EVL 8 § 8 kohdan mukaan verotuksessa vähennyskelpoista on 50 % edustusmenojen määrästä. Edustusmenojen tunnusmerkkinä on, että ne kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Yrityksen omaan henkilökuntaan kohdistuvia menoja ei pidetä edustusmenoina. Myöskään yrityksen hallintoelinten kokouksista aiheutuneet menot eivät ole luonteeltaan edustusmenoja.

Edustusmenoina pidetään sellaisia asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen.  Tarjoilut pikkutunneilla ovat yleensä edustuskuluja-

  1. Kaikkien elinkeinotoiminnan tuloista vähennettävien menojen tulee EVL 7 §:n mukaan liittyä elinkeinotoimintaan.Tositteessa annetaan selvitys edustusmenon liittymisestä elinkeinotoimintaan.
  2. Tositteessa annetaan selvitys kenelle edustusmenot on tarjottu

Mainoslahjat ja edustuslahjat

EVL 8 § 5 kohdassa tarkoitettuja tavanomaisia mainoslahjoja ovat esimerkiksi yrityksen tuotteiden näytelähetykset, yrityksen merkkipäivinä asiakkaille jaetut lahjat ja asiakkaille annetut kummi- ja häälahjat. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen massalahja, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena useille vastaanottajille. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai liiketunnus. Myös yrityksen omia tuotteita voidaan antaa mainostarkoituksessa.

Edustuslahja on valittu yksilöllisemmin vastaanottajaa silmälläpitäen. Edustuslahja annetaan yritykseen liikesuhteessa olevalle henkilölle esimerkiksi hänen merkkipäivänsä johdosta. Jos lahjoitettava esine on arvoltaan vähäinen ja sellainen, joita yritys muutoin jakaa mainostarkoituksessa

Edustusmenot ja neuvottelumenot

Koska edustusmenojen tarkoitus on uusien liikesuhteiden luominen ja entisten parantaminen, edustusmenoiksi katsotaan liikkeestä ulospäin suuntautuvasta toiminnasta aiheutuneet menot. Yrityksen sisäisistä palavereista tai hallintoelinten kokouksista johtuneet menot eivät kuulu rajoitetusti vähennyskelpoisten edustusmenojen joukkoon. Myös tilintarkastusmenot sekä muiden asiantuntijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä syntyneet menot ovat luonteeltaan lähinnä neuvottelukuluiksi katsottavia kokonaan vähennyskelpoisia menoja. Neuvottelumenoja saattaa syntyä myös tapaamisista viranomaisten kanssa.

Kokonaan vähennyskelvottomat kulut

Lahjoitukset poliittiseen tarkoitukseen ei ole verotuksessa vähennyskelpoista

Pelkkä kulttuuri- tai urheilutoiminnan tukeminen ilman näkyvyytä ei voida verotuksessa katsoa verotuksessa vähennyskelpoisuuden tuottavaksi sponsoroinniksi.

Verohallinnon ohjeeseen

Tiedostojen lähetys tietoturvallisesti

Voit lähettää meille postia suojatusti ja tietoturvallisesti. Palvelun tarjoaa Magic Cloud.
Lue tästä tietosuojaselosteemme »