Kotitalousvähennystä kasvatetaan 2017

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa vuodessa. Omavastuu on 100 euroa

Vähennyksen perusteena ovat työkustannukset:

 • Jos verovelvollinen maksaa ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle kotitaloustyöhön liittyvää arvonlisäverollista korvausta, tästä hän saa vähentää kotitalousvähennyksenä 2016 45 % ja 2017 50 %
 • Jos verovelvollinen maksaa kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä palkkaa työsuhteeseen palkatulle työntekijälle, hän saa vähentää kotitalousvähennyksenä 2016 15 % ja 2017 20 %  työntekijälle maksamastaan bruttopalkasta sekä palkan sivukulut kokonaan.

Kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvat tavanomaiset kotitalous- ja hoivatyöt.

Kotitalousvähennyksen saa:

 • verovelvollisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tapahtuvasta kotitaloustyöstä
 • rakennuksen korjaustyöstä, joka on tehty työstä maksaneen henkilön vanhempien asunnossa tai kesämökillä
 • asukas tekee omaan käyttöön ostamaansa käytettyyn asuntoon tai omakotitaloon remontin, vaikka remontoitava asunto ei vielä olekaan asuinkäytössä. (edellytetään, että remontti on tehty välittömästi ennen asuntoon tai omakotitaloon muuttamista)
 • siivouspalveluiden ostaminen
 • tieto- viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus- ja opastustyöt
 • pitopalvelun hoitamasta juhlien tarjoilusta, kahvinkeitosta, ruoanlaitosta verovelvollisen kotona tai vapaa-ajan asunnolla

Kotitalousvähennystä ei saa:

 • puolisolle maksetusta palkasta
 • samassa taloudessa asuvalle maksetusta palkasta
 • työstä, jonka verovelvollinen on itse tehnyt ja laskun työstä on kirjoittanut verovelvollisen yritys
 • vanhemmat eivät saa vähennystä lastensa käyttämässä asunnossa tai kesämökillä tehdystä työstä
 • piha-alueen ulkopuolella tapahtuva puunkaatotyö, auraustyö, jätteiden kuljetus, henkilökuljetuspalvelut, muuttopalvelut,
 • sisustussuunnittelijan tai arkkitehdin työt
 • uudisrakentamisesta

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys. Vähennyksen saa luonnollinen henkilö, joka käyttää kotitalous- tai hoivatyöhön ennakkoperintärekisteriin merkittyä yritystä tai maksaa tälle palkkaa. Vähennyksen saa vain työn osuudesta.

Jos vähennystä vaatineen puolison verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai jos vähennyukseksi vaadittu määrä ylittää säädetyn enimmäismäärän, veroviranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavoin kuin jos puoliso olisi itse vähennystä vaatinut.

Kotitalousvähennyslaskuri

Mistä kotitalousvähennyksen saa – mistä ei