Korot – Verotuksen korot

Jäännösveron korot – Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät

Jos verovuoden aikana maksuunpannut ennakkoverot tai oma-aloitteisesti maksettu täydennysvero ei riitä, puuttuvat verot maksetaan jälkikäteen jäännösverona.  Verovuodelta 2015 jäännösverot maksetaan joulukuussa .2015 ja toinen erä helmikuussa 2016.

Vältyt jäännösveron korolta, jos maksat ajoissa ennakon täydennysmaksua. Vältät vuoden 2015 koron kokonaan, jos maksat riittävän suuruisen ennakon täydennysmaksun viimeistään 1.2.2016. Voit pienentää korkoa vielä myöhemminkin maksamalla täydennysmaksua 2.2. – 30.9.2016. Käytännössä verovuoden 2015 jäännösverosta peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on enemmän kuin noin 4 788 euroa.

 

Jäännösveron korot – Osakeyhtiöt

Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan odotettavissa olevan veron määrää, yhteisö voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua. Yhteisö välttyy kokonaan jäännösveron korolta (yhteisökorolta), jos se maksaa ennakon täydennysmaksun viimeistään neljän kuukauden kuluttua siitä, kun tilikausi on päättynyt.  Maksettava yhteisökorko on em. viitekorko lisättynä 2 prosenttiyksiköllä eli 2,5 prosenttia vuonna 2015. Yhteisökoron voi välttää kokonaan maksamalla riittävän suuruisen ennakon täydennysmaksun viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.  Yhteisön ennakkoverolomakkeisiin pääset tästä.

Viivekorkolaskuri.

Korko Peruste 2016 2015
Palautuskorko, palautettava yhteisökorko,
verotilin hyvityskorko
viitekorko – 2 %,
minimikorko 0,5 %
0,5 % 0,5 %
Jäännösveron korko:
– 10.000 euroon asti
viitekorko – 2 %,
minimikorko 0,5 %
0,5 % 0,5 %
Jäännösveron korko:
– 10.000 euroa ylittävältä osalta
viitekorko + 2 % 2,5 % 2,5 %
Maksettava yhteisökorko viitekorko + 2 % 2,5 % 2,5 %
Viivekorko, verotilin viivästyskorko viitekorko + 7 % 7,5 % 7,5 %
Veronlisäys viitekorko + 7 % 7,5 % 7,5 %