KORONAN POIKKEUSOLOT JA HALLITUKSEN TOIMET IHMISTEN TOIMEENTULON TURVAAMISEKSI

Hallitus on tehnyt lukuisia väliaikaisia helpotuksia, joilla autetaan yrityksiä selviytymään koronaviruskriisin yli ihmisten toimeentulon ja työpaikkojen turvaamiseksi.  Helpotuksilla pyritään estämään, että yritykset eivät ajaudu konkurssiin eivätkä ihmiset massatyöttömyyteen.

Työn tekeminen on estynyt mm. lasten hoidon koulun/päiväkodin sulkemisen vuoksi, työntekijän oman päätöksen johdosta tartuntariskin vuoksi, työnantajan ohjeistuksen/määräyksen vuoksi, työntekijän viranomaismääräyksen karanteeniin asettamisen vuoksi.  Lukuisia tiloja ja tilaisuuksia on määrätty suljettavaksi ja suurta osaa tiloista suositellaan suljettavaksi.

Kaikki nämä ovat poikkeuksellisia tilanteita, joissa töiden tekeminen on estynyt.  Ihmisten toimeentulon turvaamisen kannalta yrityksiä huolestuttaa yrityksen tulevaisuuden näkymät ja moni ihminen miettii miten heidän tuleva kuukausi tulee taloudellisesti sujumaan.

 

Korvaako vakuutus koronan aiheuttamat tappiot yrityksille?

Vakuutus ei varmastikaan korvaa, jos koronan pelko karkottaa asiakkaat.  Keskeytysvakuutukset korvaavat normaalit omaisuusvahingot, laiterikot, sairastumiset ja tapaturmat ja niistä yrityksille aiheutuneet katemenetykset.  Niinpä Epidemiakeskeytysvakuutus korvannee silloin kun viranomainen kirjallisesti määrää sulkemaan toimitilat kuten nykyisessä koronatilanteessa museot, teatterit, konsertit.  Mutta tilanne on toinen, kun viranomainen vain suosittelee tilojen sulkemista. Tarkista ehdot omasta vakuutuskirjastasi! Päivitys: Useilta isoilta vakutuusyhtiöiltä on tullut linjaus, että olemassaolevat epidemiavakuutuksetkaan eivät korvaa koronasta johtuvia tilanteita, koska vakuutusehtojen mukaan viranomaisten tulisi kirjallisesti määrätä juuri sinun toimitilasi suljettavaksi sieltä peräisin olevan tartunnan leviämisen estämiseksi (esim. salmonella). 

 

Kielletyt tilaisuudet ja suljettavat tilat

Yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsuminen on kielletty riippumatta siitä,  pidetäänkö tilaisuus sisätiloissa tai ulkona.  Kiellettyjä tilaisuuksia ovat yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja urheilutapahtumat.

Kuntien on suljettava koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat.

Myös museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset on suljettava.

 

Kiellon ulkopuolella olevat toiminnot – suosituksia tilojen sulkemisista

Ravintolat, kauppakeskukset, asemarakennukset tai muut yhteisön käytössä olevat tilat voivat olla auki.  Ravintolassa ruokailua ei siis tulkita ”julkiseksi kokoontumiseksi”, vaikka asiakkaiden määrä ylittää kymmenen.  Asiakkaiden tulee ottaa itse poikkeusolojen vallitseminen huomioon ja etäisyyttä kanssaihmisiin kannattaa pitää.  Linjausta ei ole tarkoitettu rajoittamaan yritystoimintaa tai estämään asiakkaiden palvelemista. Tarvittaessa on perusteltua muuttaa toimintatapoja ja pyrkiä palvelemaan ihmisiä yksilöllisemmin pienempinä ryhminä.

Myös kampaamot, parturit, fysioterapialaitokset voivat olla auki, sillä nämä palvelut ovat yksilöllisten palvelujen tarjontaa, ei julkisia kokoontumisia.

Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen sulkemista koskeva suositus koskee kaikkea yksityisesti järjestettyä ryhmäliikuntaa ja yksityisiä kuntosalipalveluja.

Elokuvateatterit saavat olla auki, mutta niitä suositellaan suljettavaksi.  Näytöksiin ei joka tapauksessa saa päästää kuin 10 henkeä kerrallaan.

Joukkoliikennettä saa edelleen käyttää.  Etäisyyttä kanssamatkustajiin tulee pitää.

 

VÄLIAIKAISET (3KK) JOUSTOT TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN – KOSKEE KAIKKIA YRITYKSIÄ, YHDISTYKSIÄ JA SÄÄTIÖITÄ

Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään

 

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä/ 6 viikosta molemmissa 5 päivään.  Työmarkkinajärjestön Yhteistoimintalain tulkinnan mukaan Koronaviruksesta aiheutuvat vaikutukset muodostavat yhteistoimintalain 60 §:ssä säädetyn mukaisen poikkeustilanteen. Kun perusteita poiketa yt- neuvotteluista ei enää ole, on työnantajan viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.

Lomautusilmoitusaika lyhennetään 14 päivästä 5 päivään.

Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia, samoin kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.  Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä määräaikaisella oikeus purkaa työsopimus.

Poikkeustilanteessa työsuhteen saa purkaa koeajalla myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.  Tällöin koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.

Jos työntekijä irtisanotaan kriisitilanteessa, pitenee työnantajan takaisinottovelvollisuus nykyisestä 6 kuukaudesta 9 kuukauteen.

 

Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvan toimeentulon turvaaminen

 

Palkansaajan työttömyysturvaa parannetaan siten, että omavastuupäivät poistetaan.  Käytännössä jokainen lomautetuksi tai työttömäksi jäänyt pääsee työttömyysturvan piiriin heti.  Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.

Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on työpaikalla sovittu.

Lue lisää Koronaepidemian aiheuttamasta lomautuksesta

Lomautusilmoituslomake

 

YKSINYRITTÄJÄLLE/FREELANCERILLE TYÖTTÖMYYTEEN TYÖTTÖMYYSTURVAA – EI EDELLYTETÄ YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMISTA

Monen suomalaisen yrittäjän/freelancerin tilanne on tämän Koronan poikkeustilanteen johdosta erittäin vaikea.  Monen yrityksen myynti on merkittävästi alentunut tai loppunut kokonaan, kun asiakkaita ei käy, tai tilat on pidettävä suljettuina.  Nykyisellään nämä yrittäjät ovat täysin vailla mitään turvaa ja  toimeentuloa.  Nykyisellään työttömyysturvan ehdot eivät täyty eikä etuutta ole mahdollista saada.

Yksinyrittäjien ja freelancereiden työttömyysturvaan esitetään parannusta koronan aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi.  Yritystoiminnan edellytysten ja siten yrittäjän toimeentulon tilapäisluonteinen heikentyminen poikkeusolojen johdosta, on peruste arvioida yritystoiminta  työllistävyydeltään sellaiseksi, jonka perusteella työttömyysetuutta voidaan maksaa.  Käytännössä siis työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Etuuden saamiseksi yrittäjän tulee selvittää työ- ja elinkeinotoimistolle millä tavoin poikkeusolot ovat heikentäneet yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.  Yrittäjän tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.   Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos olisi väliaikainen, ja lakia valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Kun työ on vähentynyt tai loppunut kokonaan, kannattaa välittömästi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.  Se onnistuu sähköisesti Te-palvelujen kautta, Oma asiointi, henkilöasiakkaana.

Lue lisää Suomen Yrittäjät ry:n tiedotteista

Yrittäjien työttömyysturva on nyt haettavissa – lue lisää 8.4.2020 voimaan tulleesta lakimuutoksesta!

 

YRITYKSILLE KORONAKRIISIIN VÄLIAIKAISTA MAKSUJOUSTOA JA MAKSUAJAN PIDENNYKSIÄ

Helpotettu Verojen maksujärjestely haettavissa  25.3.-31.8.2020

 

Jos yrityksellä on vaikeuksia verojen maksuun Koronavirusepidemian vuoksi, yritys voi hakea helpotettua maksujärjestelyä 25.3.-31.8.2020 välisenä aikana.  Maksujärjestelyä tulee hakea OmaVeron kautta tai palvelunumerosta 029 497 028.

25.3.2020 alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.  Valtiovarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

 

Työeläkemaksuihin tulee tilapäinen alennusta – peritään takaisin 2022-2025

 

Työnantajan työeläkemaksuihin on esitetty alennusta 2,6 %.  Alennus tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 1.6.2020.  Alennuksen vaikutus perintään takaisin 2022-2025 korottamalla työnantajan työeläkemaksua.

 

Tyel- ja Yel- Myel -maksuihin – hae tarvittaessa maksuajan pidennystä (3 kk)

 

Eläkemaksujen maksamiseen voi poikkeussäännöksen perusteella hakea maksuajan pidennystä.  Työnantajien tai yrittäjien on pyydettävä maksuaikaa omalta työeläkeyhtiöltään.  Maksuaikaa voi saada poikkeussäännön perusteella kolme kuukautta.  Maksuajalta ei peritä viivästyskorkoa.

 

Hae lyhennysvapaata lainoihin

 

Monet pankit myöntävät tällä hetkellä jopa kuluttomasti lyhennysvapaata tai muita maksusuunnitelman muutoksia niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille. Jos lainassasi on Finnveran takaus, pankki hakee siltä luvan lyhennysvapaaseen puolestasi. Ota heti yhteyttä omaan pankkiisi, monet palvelut ovat ruuhkautuneita ja päätöksen saanti voi kestää!

 

Päivitä ennakkoverot vastaamaan koronan takia pienentynyttä liikevaihtoa

 

Asiakkaanamme voimme hakea puolestasi ennakkoverot oikealle tasolle vastaamaan nykytilannetta. Tällöin voit saada kuukausittaiset ennakkoveroerät jopa poistettua kokonaan tai ainakin pienennettyä tuntuvasti, joten tämäkin keino on ehdottomasti käyttämisen arvoinen. jos haluat tehdä ennakkoveron muutoksen itse, se onnistuu OmaVerossa.

 

YRITYKSILLE LAINAA KORONAKRIISIIN – FINNVERA TAKAA – PANKIT JAKAA

Rahoitusta yritystoimintaan – ole yhteydessä omaan pankkiisi

Yrittäjän kannattaa olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Ole mahdollisimman pikaisesti yhteydessä omaan rahoittajapankkiisi ja selvitä millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen.

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli.  Finnvera ei koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta käsittele suoria lainahakemuksia. Lainahakemukset kulkevat pankkien kautta.

 

Tyel- takaisinlainaus – Finnveran takaus 80 %

 

Yrityksellä on mahdollista takaisinlainata osa maksamistaan TyEL-vakuutusmaksuista työeläkevakuutusyhtiöltään. Tätä takaisinlainausta helpotetaan Finnveran antaman takauksen antamisella aina 80 %:iin asti.

 

Lue myös artikkelimme ”Koronakriisi – Hallituksen Yritysavutukset  toiminnan kehittämiseksi”

 

Lue lisää Finnveran takausmahdollisuuksista

Lue lisää Business Finlandin rahoituksesta

Lue lisää Verohallinnon ohjeista koronatilanteeessa

Lue lisää Suomen Yrittäjien päivittyvästä koronatietopaketista