Koronakriisi – yrittäjän työmarkkinatukeen jatkoa 31.3.2021 asti

Yrittäjän väliaikainen työmarkkinatuki

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman yritystoiminnan kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.  Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.  Lain voimassaoloa jatkettiin  31.3.2021 asti.  Jos yrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut yrittäjän väliaikaista työttömyystukea ja haluaa hakea sitä nyt, pitää hänen ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.

Jos yrittäjä ei ole koronavirusepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa eikä yritystoiminta ole vielä parantunut 1.1.2021 mennessä,  TE-palvelut tarkistaa yrittäjän tilanteen ja antaa Kelalle tarvittaessa lausunnon yrittäjän oikeudesta tukeen.  Jos yrittäjän työttömyys jatkuu, pitää hänen täyttää työttömyysajan ilmoitus säännöllisesti Kelan asiointipalvelussa.

Mitä työmarkkinatuen eli työttömyysturvan saaminen edellyttää?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättyminen tai tulon vähentymisen johtuvat koronavirusepidemian haitoista.  Työttömyysetuuden saaminen edellyttää lisäksi, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.  Työttömyysetuuden takautuva hakuaika on 3 kuukautta.  Etuutta ei myönnetä ilman erityistä syytä takautuvasti pidemmältä kuin 3 kuukauden ajalta ennen sen hakemista.

 

Miten työmarkkinatukea eli työttömyysturvaa haetaan?

Käytännössä prosessi menee näin:

  1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Ilmoittavat kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
  4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Nopein tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. Oma asiointi -palveluun pääsee tästä. Työmarkkinatuen varsinainen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa. Tässä lisää infoa yrittäjälle Kelan asioinnista.

Huom! Vaikka ilmoittautuisit työnhakijaksi, voit silti jatkaa yritystoimintaa. Yritystoiminnan tulo otetaan työmarkkinatuessa huomioon ja saat työmarkkinatuen soviteltuna.

Muista, että työmarkkinatukea on haettava ennen kuin voi hakea toimeentulotukea, koska toimeentulotuki on ns. viimesijainen etuus.

Lue kaikki koronakriisiin liittyvät artikkelimme tästä

Lue lisää tästä aiheesta: TEM, Suomen Yrittäjät