Kakkosasunnon muodostuminen – asuntoetu – työasuntovähennys ja viikonloppumatkat

Milloin syntyy kakkosasunto?

Asunto, jonka olet vuokrannut työn vuoksi ja varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi, voidaan katsoa kakkosasunnoksi.  Asunto voi olla vuokra-asunto, työnantajan luontoisetuasunto tai osa-omistusasunto. Edellytyksenä on, että vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu.

Entä jos saat asua työnantajan järjestämässä asunnossa veloituksetta?

  1. Lyhytaikaista majoittumista eli enintään kahden vuoden majoittumista ei katsota asumiseksi. Ts. siitä ei synny kakkosasuntoa eikä siten verotettavaa etuutta työntekijälle.
  2. Jos työntekijä asuu veloituksetta työnantajan järjestämässä asunnossa yli kahden vuoden ajan, muodostuu työnantajan järjestämsätä asunnosta työntekijälle luontoisetu. Asunto katsotaan työntekijän kakkosasunnoksi.  Tuolloin merkitystä ei ole sillä onko työasunto kimppa-asunto, asuntoetu määrätään luontoisetupäätöksen mukaisesti jaettuna asunnon käyttäjille.

Työasuntovähennyksen vaatiminen veroilmoituksella (max 250 eur/kk vuonna 2017)

Työasuntovähennyksenä vähennetään työasunnosta kuukaudessa maksetun vuokran määrä tai luontoisetuarvon määrä, kuitenkin enintään 250 euroa/kk.
Työasuntovähennyksen voi saada Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö, jonka vakituinen asunto on ulkomailla tai ETA-alueelta oleva rajoitetusti verovelvollinen henkilö, jonka ansioitulot verotetaaan Suomessa.
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/ilmoita_itse_nama_vahennykse/#tyoasuntovahennys

Työasuntovähennys myönnetään, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. olet varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöösi työasunnon
  2. työasunto on vuokra-asunto, työsuhdeasunto tai asumisoikeus-/osaomistusasunto (työasuntovähennykseen ei ole oikeutta, jos työasunto on omistusasunto)
  3. sinulla on työasunnon lisäksi samanaikaisesti vakituinen asunto, jossa asut puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa tai olet perheetön henkilö ja asunto on sinulla toisen varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi
  4. varsinainen työpaikkasi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi
  5. työasuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi.

Viikonloppumatkat – matkakulujen vaatiminen veroilmoituksella

Jos asut työskentelypaikkakunnalla (työnantajan järjestämässä tai itse järjestämässäsi asunnossa) ja kyseessä on yli  kahden vuoden asuminen, asunnosta tulee sinulle kakkosasunto.  Jos sinulla on perhettä, voit vähentää kakkosasunnon ja kodin välisten viikonloppumatkojen kulut halvimman kulkuneuvon mukaan veroilmoituksellasi.  Jos olet perheetön, et voi vähentää kakkosasunnon ja kodin välisiä matkakuluja.

Jos työskentelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti erityisellä työtätekemispaikalla (samassa kohteessa enintään 2 vuotta), voit vähentää viikonloppumatkat, eikä perhesuhteet vaikuta matkakulujen vähentämiseen. Saat vähennyksen sen kulkuneuvon mukaan, jota olet käyttänyt.

Matkakustannukset perheen luo (yleensä kerran viikossa) vähennetään halvimman kulkuneuvon käytön mukaan laskettuna.