Indeksiehtosopimukset – näin tarkastat vuokrankorotukset

Indeksiehdon tarkoituksena on sitoa jonkin taloudellisen sitoumuksen arvo indeksiin, jotta sitoumuksen arvo säilyttäisi perusajankohdan arvon koko sopimusajanjakson. Tavallinen kuluttaja törmää vuosittain indeksiehtoon mm. vuokra-, vakuutus-, työehto- sekä eläkesopimuksissa.

Yritysmaailmassa pitkäaikaiset toimitussopimukset, liike- ja maavuokrasopimukset sekä useat rakennusurakat on sidottu eri indekseihin.

Elinkustannusindeksit löydät tästä 

Miten lasket indeksiehtoon sidotun vuokrankorotuksen?

Katso vuokrasopimuksestasi alkuperäisen vuokran määrä esim. 500 euroa.  Vuokrasopimuksessasi on myös kerrottu mikä on ollut indeksiehto ja vuosi sekä pisteluku:  esim. Elinkustannusindeksi 1951:10=100 pisteluku marraskuu 2007: 1680.

Jos vuokrasopimuksessa on tieto, että vuokra nousee vuosittain tammikuun alusta ja siinä käytetään edellisen vuoden marraskuun pistelukua, löydät pisteluvun elinkustannusindeksitaulukosta, joka marraskuu 2017 pisteluku on 1936.

Uusi pisteluku    1936     x  alkuperäisen vuokran määrä 500 eur  = Uusi vuokra 1.1.2018    576,19 eur
Vanha pisteluku 1680