Edunsaajien rekisteröinti PRH:lle on hoidettava 1.7.2020 mennessä

Rahanpesulaki edellyttää, että yritys tunnistaa ns. tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi kaupparekisteriin ja pitää tiedot ajan tasalla.  Useimmissa tapauksissa edunsaajat ovat siis yhtiön omistajia. Tavoitteena on helpottaa rahanpesun paljastamista ja lisätä avoimuutta yritysomistuksista EU maissa.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen kannattaa hoitaa pikaisesti kuntoon, sillä se on yrityksen luottamuksen kannalta tärkeää.  Yhtiön rekisteriotteessa tulee näkymään negatiivinen merkintä, jollei yhtiö ole ilmoittanut edunsaajamääräyksiä.   Velvoitteen laiminlyönti saattaa johtaa myös siihen, että pankit, asianajotoimistot, tilitoimistot jne. joiden velvollisuus on tarkistaa tiedot kaupparekisteristä, eivät voi luoda asiakassuhdetta.

Ilmoittaminen rekisteriin on aloitettu 1.7.2019   ja se pitää olla hoidettu 1.7.2020 mennessä.

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö,

  • joka omistaa osakeyhtiön osakkeista joko  suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25 %
  • jolla on yli 25 % osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • joka muulla esim. osakassopimuksen perusteella käyttää tosiallista määräysvaltaa yrityksessä
  • mikäli kukaan ei omista yritystä yli 25 %, yrityksen hallitusta pidetään edunsaajina
  • mikäli yrityksen edunsaajia ei tunnisteta, yhtiön hallitusta pidetään edunsaajina

PRH:n podcast edunsaajatiedoista

PRH:n Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajatiedoista

Rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia osakeyhtiöitä tai osuuskuntia, lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä.

Rekisteröintivelvollisuus, eli ilmoitusvelvollisuus ei koske:

  • ulkomaisen yrityksen sivuliikettä
  • säätiöitä ja yhdistyksiä
  • toiminimeä
  • asunto-osakeyhtiöitä
  • kiinteistöosakeyhtiöitä