Arvonlisäverotuksessa vähäisen toiminnan raja 10.000 euroa 1.1.2016 alkaen

Arvonlisäverotuksessa pidetään toimintaa vähäisenä silloin, kun arvonlisäverotuksessa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Tällöin elinkeinonharjoittajan ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Yritysmuodolla ei ole vähäisen toiminnan soveltamisen kannalta merkitystä.

Arvonlisäverotuksessa tarkoitettuna liikevaihtona pidetään:

  1. Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit
  2. Vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien tilausmyynti
  3. Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti
  4. Verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti
  5. Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynti
  6. Kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset

Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon:

  1. Liitännäisluonteisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja
  2. Käyttöomaisuuden myyntejä