Apurahat, stipendit opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimitaa varten

Verovapaat apurahat opintoihin, tieteeseen tai taiteeseen

 • Julkisyhteisöltä saatu apuraha on verovapaata
 • Yksityisen myöntämä apuraha on verovapaata, mikäli niiden yhteismäärä menojen vähentämisen jälkeen on korkeintaan yhtä suuri kuin valtion vuotuinen taiteilija-apuraha.  Jos apurahoja ym. on vuodessa enemmän kuin taiteilija-apurahan verran, ylimenevä osa on veronalasita tuloa (TVL 82.2 §)
 • valmennus- ja harjoitteluapuraha, joka maksetaan liikuntalain (1054/1998) 9 §:n nojalla valtion varoista opetusministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle.
 • Verovapaa apurahojen määrä vuonna 2015 on 20.070,64 euroa

 Apurahan veronalaisuus selvitetään tapauskohtaisesti

 • Muuhun tarkoitukseen saadut apurahat ovat veronalaisia.  Jonkin määrätyn työnt tekemistä varten saatu korvaus on veronalaista, vaikka korvaus olisi nimetty stipendiksi.
 • Apurahan saajan tulee tarvittaessa esittää selvitys apurahan verovapaudesta.  Selvitysaineistona esitetään esim. apurahan myöntämistä koskeva päätös tai ilmoitus, josta ilmenevät apurahan myöntämiseen mahdollisesti liittyvät ehdot.  On tärkeää erottaa tieteen ja taiteen harjoittaminen toisen lukuun tehdystä työstä.  Jos kyse on toisen lukuun tehdystä työstä, apuraha on palkkaa.

Apurahan veronalaisuuden ratkaisemisessa on tärkeää:

 • kuka on apurahan saaja
 • onko apuraha yleisesti haettavissa
 • onko apurahan saajan ja myöntäjän välillä työsuhde
 • Onko apuraha vastike tehdystä työstä
 • Mitä selvityksiä apurahan hakijan on täytynyt esittää
 • Onko apurahan myöntämiseen liitetty erityisiä ehtoja
 • Onko apurahan myöntäjä yleishyödyllinen yhteisö

 Minkä verovuoden tuloa apuraha on?

Apuraha on aina sen verovuoden tuloa, jona se on ensimmäisen kerran nostettavissa.  Jos apuraha todellisuudessa nostetaan vasta myöhemmin, se ei ole nostamisvuoden tuloa.

Lisätietoja