Työntekijän palkkaaminen

 

Työntekijän palkkaaminen

Onnistunut rekrytointi, mahdollisten tukien selvittäminen palkkaamiseen, ja työsopimuksen tekeminen. Näihin löydät opastusta tästä.

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/tyonantajanabc/tyontekijan_palkkaaminen/

  • Työsopimuslomake, jossa sovitaan työehdot täytetään ennen työsuhteen alkamista jokaisen työntekijän kanssa
  • Lomautusilmoitus annetaan, kun työt vähenevät.
  • Työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen työnantaja voi hakea vakuutusmaksun määräämistä www.tvr.fi. Velvollisuus lakisääteiseen tapaturmavakuutusmaksuun on työnantajalla joka kalenterivuoden aikana maksaa palkkoja yli 1200 eur/v

Työntekijän lomakkeet

Palkanlaskentaa varten tulee tuntipalkkalaisen työntekijän täyttää palkkojen tuntilista jokaiselta palkanmaksukaudelta. Palkkalistaan ilmoitetaan tehdyt tunnit, sairaslomat, jne. Myös kuukausipalkkalaisen pitää ilmoittaa palkanlaskentaan sairaslomansa.

Matkalaskun laatiminen säännösten mukaisesti on edellytys verovapaiden kustannusten korvausten maksamiselle. Kilometrikorvausten ja päivärahan maksamisen perusteiden merkitseminen matkalaskuun on edellytys verottomuudelle EPA 17.2-3 §.

Tässä käytettäväksesi excel -matkalasku-lomakkeet. Täytä tammikuulle yrityksen nimi ja oma nimesi, jolloin tiedot kopioituvat muille kuukausille mitkä löydät eri välilehdiltä.

 

Palkkatietoihin liittyviä lomakepohjia löydät sivultamme tästä

 

Työehtosopimukset

 

Lisää työehtosopimuksia löydät Finlexin sivuilta