Yel -vakuuttaminen - milloin? kenelle? miksi? mitä maksaa?

Yel -vakuuttaminen - milloin otettava vakuutus?

Ota Yel-vakuutus kun aloitat työsi yrittäjänä.  Yritystoiminta saattaa aluksi olla hyvin pienimuotoista ja osa-aikaista tai sivutoimista.  Tuolloin merkitystä on sillä, mikä on yrittäjän työpanoksen arvo. Vaikka siis ajallinen työpanos jäisi pieneksi, ei sillä ole merkitystä. 

Eläketurvakeskus valvoo eläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvalla massavertailulla.

Kenen on otettava Yel-vakuutus?
1. Olet 18-67 vuotias
2. Olet aloittanut työskentelyn yrittäjänä ja toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta.
3. Työtulosi ts. yrittäjän työpanoksen arvo vuodessa on vähintään 7.645,25€ (2017)
4. Työskentelet omistamassasi yrityksessä (huomaa yritysmuodot ja omistus).
5. Teet työtä, jota ei kuulu vakuuttaa Tyel:in tai Myelin eläkelakien mukaan.

 

Miksi Yel -vakuutus pitää ottaa?

Yrittäjänä vakuutat itse itsesi.  Valitsemasi työtulo vaikuttaa koko elämään:
1. Eläkkeen määrään
2. Muuhun sosiaaliturvaan  (sairauspäivärahat, äitiys- ja isyyspäivärahat, vanhempainrahat, kuntoutusrahat, työttömyysturva)

Vakuutusyhtiöt suosittavat päätoimiselle yrittäjälle yleensä 20.000-30.000 euron työtuloa vakuutuksen pohjaksi.  Yel-työtuloksi arvioit summan, minkä voisit maksaa pakkana yhden vuoden aikana työskentelystä jollekulle samaa työtä tekevälle. 

Mitä maksaa?

Tarkista laskurista maksut ja etuudet:
http://www.etera.fi/yrittaja/tyokalut/yel-laskuri