Varainsiirtovero muuttuu 1.3.2013

Asunto-osakeyhtiöt ja Keskinäiset kiinteistöyhtiöt
-
Varainsiirtovero nousee 1,6 %:sta 2 %:iin kauppahinnasta, jos luovutussopimus ts. kauppakirja tehdään 1.3.2013 jälkeen.  Omistusoikeuden siirtopäivä ei ratkaise.

- Vero on maksettava kauppahinnan lisäksi myös yhtiölainaosuudesta 1.3.2013 alkaen.

 

Muun Arvopaperin luovutuksessa VSVL 20 § säilyy ennallaan
-
Varainsiirtovero on edelleen 1,6 % kauppahinnasta
- Jos kuitenkin on kyse sellaisen osakeyhtiön osakkeen luovuttamisesta, joka tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti asunto-osakkeiden tai kiinteistöjen omistusta, tämä kuuluu korotetun varainsiirtoveron piiriin.