Ulkomaisen Työntekijän Palkkaaminen

1.Työnteko-oikeuden varmistaminen

Työntekijä, joka ei ole Suomen kansalainen, on ulkomainen työntekijä.  Työnantajan pitää varmistaa ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja säilyttää tätä tietoa työpaikalla.

Työnantaja tarvitsee dokumentin työnteko-oikeuden perusteesta; kopio passista, virallisesta matkustusasiakirjasta tai oleskelulupakortista.

- Erillistä oleskelulupaa ei tarvitse anoa, jos työntekijä on Pohjoismaan, Euroopan unionin jäsenmaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen.  He voivat työskennellä Suomessa kansalaisuutensa perusteella.

- Muista maista tulevien tulee hakea oleskelulupa, jotta voi tulla työskentelemään Suomeen.

- Oleskeluoikeuden rekisteröinti poliisilaitoksella, tarvitaan työntekijältä, jos EU-kansalaisen oleskelu kestää Suomessa yli 3 kk.

 

2.Tietojen antaminen TE-toimistolle

EU:n ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamisesta, tulee antaa TE-toimistolle viikon kuluessa selvitykset keskeisistä työehdoista.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/rekrytoi_ulkomailta/tyonantajan_ilmoittamisvelvollisuus/index.html 

3.Työnantajan sivukulut ulkomaista työntekijää palkatessa

Työnantajan näkökulmasta ulkomaisen työntekijän palkkaaminen vastaa täysin kotimaisen työntekijän palkkaamista: TyEL-maksut on hoidettava ja työtapaturmavakuutukset otettava työntekijälle täysin normaalisti. Työntekijän palkasta on myös yleensä perittävä työntekijän osuus TyEL- ja TVR-maksuista.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu tarvitsee kuitenkin maksaa ainoastaan, jos työsuhde kestää yli neljä (4) kuukautta.

Työntekijän sairausvakuusmaksu sisältyy tavallisesti työntekijän ennakonpidätysprosenttiin, mutta lähdeverokorttia käyttäessä joutuu tämän maksun hoitamaan erikseen. Tämän vuoksi, jos työsuhde kestää yli 4 kuukautta, mutta alle kuusi kuukautta, joutuu työntekijän palkasta lisäksi pidättämään erikseen sairausvakuusmaksun.

TyEL-maksua, TVR-maksua, ja sosiaaliturvamaksuja ei kuitenkaan makseta lainkaan, jos työntekijä esittää kotivaltiostaan saamansa A1 -todistuksen (tai vastaavan).

4.      Suomessa enintään puoli vuotta asuvien verotus -> rajoitetusti verovelvollinen

-        palkasta pidätetään lähdevero 35 %, joka on lopullinen vero
-        lähdeverovähennyksen saaminen edellyttää, että vähennyksestä on maininta lähdeverokortissa.  Vähennys on 510 eur/kk ja alle kk:n ajalta 17 eur/päivä.

  • Työnantajan on pyydettävä työntekijältä tieto tämän henkilö- tai verotunnuksesta (Tax Identification Number, TIN) asuinvaltiossa.  

 

5.Suomessa yli puoli vuotta asuvien verotus -> yleisesti verovelvollinen

  • normaali verovelvollisuus, verokortin mukaan
  • normaali tyel, TVR ym maksut

Poikkeus: Jos työntekijä osoittaa ettei hän kuulu Suomen asumis- tai työskentelyperusteisen sosiaaliturvan piiriin esittämällä maansa viranomaisen E101 tai A1 todistuksen

Luettelo ulkomaalaisita työntekijöistä
Ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste
Sevitys työnteon keskeisistä ehdoista