Sosiaalivakuutusmaksut - Palkan sivukulut 2018

Sosiaalivakuutusmaksut 2018

 

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

YHTEENSÄ

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent.sotu)

0,86 %

-

0,86 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Ei peritä palkasta, vaan sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.  Palkkanauhalla informatiivinen tieto päivärahamaksusta.
- päivärahamaksu palkansaajat
-päivärahamaksu yrittäjät + lisärahoitusosuus
-sairaaanhoitomaksu palkansaajat
- sairaanhoitomaksu yrittäjät

 

1,53 %
1,70 %
0,00 %
0,00 %

 

Työttömyysvakuutusmaksu 17-65 vuotiaat
Työttömyysvakuutus 2.083.500€ (palkat em. asti)
Työttömyysvakuutus yli 2.083.500€ palkkasummasta
Osayrittäjän työttömyysvakuutusmaksu

0,65 %
2,60 %
0,65 %

1,90 %
1,90 %
0,92%

2,55 %
4,50 %
1,57 %

Tapaturmavakuutusmaksu (mikäli palkat yli 1200€/v)
EI IKÄRAJOJA!
Maksuun vaikuttaa mm. palkat ja työn riskit (0,3-8%)
Keskim. rak.ala n. 5,6%, maanrak.ala 3,6%

0,80 %

 

0,80 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu

0,07 %

 

0,07%

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT - MAKSUA ALENTAVAT MAHDOLLINEN ASIAKASHYVITYS JA HOITOKUSTANNUSALENNUS. 

 • Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 58,27 €/kk. 
 • 68-vuotiaat eivät maksa, eikä heille kerry eläkettä.
 • Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8346 €/kk
 

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

YHTEENSÄ

 • Tyel 17-52-vuotiaat
 • Tyel 53-62-vuotiaat
 • Tyel 63-67-vuotiaat

18,95 %
17,45 %
18,95 %

6,35 %
7,85 %
6,35 %

25,30 %
25,30 %
25,30 %

YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSU - MAKSU MÄÄRITELLÄÄN % TYÖTULOSTA. ALOITTAVAN YRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUUN VOI SAADA 48 KUUKAUDELTA ALENNUSTA

 • YEL 18-52-vuotiaat, norm
 • YEL 53-62-vuotiaat, norm
 • YEL 63-67-vuotiaat, norm

24,1 %
25,6 %
24,1 %

   
 • YEL 18-52-vuotiaat, aloittava
 • YEL 53-62-vuotiaat, aloittava
 • YEL 63-67-vuotiaat, aloittava

18,80 %
19,97 %
18,80 %

   
 • YEL-työtulon alaraja, €/vuosi
 • YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
 • Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään

7.656,26 €/v
173.875,00 €/v

12.576,00 €/v

   
 • YEL-työtulon alaraja, €/vuosi
 • YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
 • Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään

7.656,26 €/v
173.875,00 €/v

12.576,00 €/v

   

Palkkojen sivukulut keskimäärin työnantajalle: 21,33% Sv-maksu 0,86%, tyel 18,95%,
 tapaturmavakuutus 0,80%, ryhmähenkivakuutus 0,07% ja työttömyysvakuutus 0,65%

Sosiaalipalkat keskimäärin (maksettavat ei-työssäoloajan palkat): 25,26% Lomapalkat- ja rahat 15%, arkipyhäkorvaukset n. 8pv 2,66%, pekkaskorvaukset 3,6%, sairaspäivät, koulutukset ym. 4%