Päivärahat 2019

 
12 § Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika

2019 Päivärahan enimmäismäärä
euro

2018 Päivärahan enimmäismäärä
euro

2017 Päivärahan enimmäismäärä
euro

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

19

19

19

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

42

42

41

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 

 

 

- vähintään 2 tunnilla

19

19

19

- yli 6 tunnilla

42

42

41

 
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahat 2019

Ateriakorvaukset 

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä 2019 on 10,50 euroa.
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,00 euroa.