Eläkeuudistus ja Uudet Eläkemuodot 1.1.2017 alkaen

Edelleen eläke karttuu työstä ja yrittäjän eläke perustuu työtuloon.  Mitä pidempään ja suuremmalla työtulolla töitä tekee, sen parempi eläke.  Jatkossa eläkettä karttuu aina 1,5 % vuodessa kaikille. Työntekijän vakuuttamisen alaikäraja laskee ensi vuoden alussa 17 vuoteen.
Laske arvio tulevasta eläkkeestäsi ja eläkeikäsi  http://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/elakeuudistus/elakelaskuri/

Vanhuuseläke
- Vanhuuseläkkeiden ikärajat nousevat asteittain.  Vuonna 2018 alin eläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta.  Siitä eteenpäin eläkeikä nousee vuosittain 3 kuukaudella, kunnes vuonna 2025 alin eläkeikä on 65 vuotta ja ylin 70 vuotta.  Eläkkeelle voi siis jäädä valitsemanaan ajankohtana alimman ja ylimmän vanhuuseläkeiän välillä.

Työuraeläke - saamisen edellytykset:
- 63-vuoden ikäraja
- vähintään 38 vuoden työura
- työura raskaissa ja kuluttavissa tehtävissä
- vaaditaan työkykyyn vaikuttava sairaus
Työsuhteen päättymisestä ei saa olla kulunut yli vuotta kun haetaan eläkettä.

Osittainen vanhuuseläke:
- 61 vuotta
- eläkkeen hakeminen
- Ei vaatimuksia työn jatkamiselle tai vähentämiselle.  Työtä voi jatkaa miten haluaa kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti tai ei ollenkaan.